Galeria

Partnerzy Husarii

Patronat medialny

Aktywny Szczecin - aktywna strona Szczecina

Szczecin - miastoHusaria - Floating Garden Szczecin

Walne Zebranie Członków SKS HUSARIA

Utworzono: 10 marzec 2017
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

            Na podstawie §20 statutu Szczecińskiego Klubu Sportowego HUSARIA wyznacza się pierwszy termin Walnego Zebrania Członków na dzień 25.03.2017. na godz. 17.15 w Dojo przy ul. Rayskiego 1, drugi termin na dzień 25.03.2017r. na godz. 18.15 w Dojo przy ul. Rayskiego 1

Ustala się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wnioski do dokonania ewentualnych zmian w regulaminie walnego zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2014-2017
 6. Dyskusja
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 8. Wybór nowych Władz SKS HUSARIA w związku z §18 Statutu
 9. Określenie kierunków działania Nowych Władz
 10. Dyskusja nad zmianami Statutu Klubu
 11. Głosowanie na nowym Statutem Klubu
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie obrad

Za zarząd
/-/Prezes SKS "HUSARIA"

Radosław Ambroziak

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn