SKS Husaria Karate Szczecin

Kontrola HUSARII przez UM Szczecin

Informujemy, że w dniu 25.11.2013 roku w Szczecińskim Klubie Sportowym HUSARIA została przeprowadzona kontrola przez Urząd Misata Szczecin. Kontroli poddana została działalność finansowa, merytoryczna Klubu oraz szereg innych dokumentów. Mamy zaszczyt poinformować, że w wyniku dokonanych czynności kontrolnych NIE STWIERDZONO ŻADNYCH UCHYBIEŃ

Wszystkim pracującym na tak dobre imię naszego Klubu bardzo dziękujemy. OSU!!!

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem pokontrolnym (w załączeniu). OSU!!!